Mefisto GRAND
 
Software pro řízení větších hotelů a hotelových řetězců.
Mefisto HOTEL
 
Software vhodný pro menší a střední hotely a penziony.
Mefisto GOURMET
 
Software pro restaurace a provozy rychlého občerstvení.
Mefisto CAMPUS
 
Software pro správu velkých ubytovacích kapacit.
Mefisto SPA
 
Software určený pro ubytovací zařízení s lázeňským provozem.
Mefisto RELAX

 
Nový produkt pro sportovní, relaxační a wellness centra.

HLAVNÍ STRÁNKA > Mefisto GOURMET
 > Mefisto GOURMET+
[odeslat odkaz] [printer friendly]
Mefisto GOURMET+
 
Základní funkce modulu POS
 
Modul pro pokladny (POS) slouží k registrování prodeje především v restauračních provozech. Umožňuje vystavovat účty hostům (rychlá a pomalá transakce), tisknout objednávky pro výrobní střediska, přenášet informace o prodeji do Modulu pro výrobu a skladové hospodářství (FBS), vytvářet finanční a druhové přehledy. primárně je určen pro pokladní terminály s dotykovým dispejem (Touchscreen), je však možno použít i jiné typy pokladních terminálů. 

Server modulu pro pokladny (POS server)
 • Zajišťuje běh pokladních terminálů – komunikace s terminály přes protokol TCP/IP (nutno zprovoznit v systému na serveru i na terminálech).
 • V základní verzi lze spustit jen jednou na jednom stroji v síti (v lokální instalaci je spuštěn na stejném počítači jako terminál).
 • Lze spouštět jako službu nebo jako aplikaci.
Terminál modulu pro pokladny (POS terminál)
 • Aplikace zajišťující fungování samotné pokladny.
 • Základní terminál je určen pro prostředí MS Windows (XP a výše).
 • Možnost použití libovolné klávesnice, dotykové obrazovky, čtečky karet (pro přihlašování), magnetické čipy (pro přihlašování), atd.
 • Terminály mohou být také speciální zařízení (PDA, výčepní zařízení).
Nastavení

Prodejní sortiment - zadává se v Modulu pro výrobu a skladové hospodářství (FBS) – prodejní varianty skladových položek.

Definice klávesnic
·       Fyzických (umístění položek na předem definované šablony).
·       Dotekových obrazovek (touchscreen).

Stanice – nastavení fyzických pokladních terminálů v síti.

Zdroje
·       definice toku zboží mezi jednotlivými sklady a pokladnami.
·       definice odtížení skladů v závislosti na prodejním místě.
·       definice směrování objednávkových tisků.

Tiskárny
·       fyzické rozmístění.
·       vlastnosti tiskáren v síti.

Druhové skupiny – pro detailní členění výstupů (family groups).

Šablony klávesnic - předvolby rozložení fyzických kláves dle fyzických modelů klávesnic.

Struktura prodejních cen - přidávání, mazání a přejmenovávání sloupců prodejních cen v tabulce zboží.

Pokladny
·       definice pokladen v systému .
·       definice vzorců prodejních cen na jednotlivých pokladnách.
·       možnost definice v závislosti na čase (happy hours).

Uživatelé – definice přístupových práv uživatelů v celém systému


Práce s účty
  
·       Pomalá transakce - založení účtu na stůl, uložení, pozdější i opakovaná editace, uzavření účtu.
·       Založení nového účtu (pomalá transakce) se zadáním počtu hostů.
·       Uložení účtu (případný tisk všech objednávkových bonů v jednotlivých výrobních/odtěžovacích střediscích).
·       Vyvolání otevřeného (uloženého) účtu a přimarkování dalších položek na účet.
·       Rozmarkování účtu dle platících skupin hostů u stolu (přesun položek na jiný účet u stejného stolu).
·       Dělení a spojování účtů (přesun položek na účet u daného stolu).
·       Platba s následným tiskem účtu pro hosta (příp. objednávkových bonů na přimarkované položky):
·       Hotovost, kreditní karty, šeky, faktury, úvěry (na pokoj/management/osobní konta apod.).

Markování na účet
·       Přímou klávesou, pomocí kódů zboží/služeb (PLU), pomocí skupinových kláves NLU (náhled na danou skupinu zboží a výběr číselnou volbou).
·       Libovolný počet položek a libovolný počet plateb na jednom účtu.
·       Necelé množství (gramáž, poloviční porce).
·       Markování slev/přirážek: variabilní a zadané, procentuální i absolutní, možnost definice položek, na něž nelze uplatnit slevu.

Objednávky namarkovaných položek

Tisk objednávek ve výrobních střediscích
·       Při uložení účtu.
·       Při uzavření účtu (platba).

Storna
·       Storno chybně namarkovaných položek z účtu.
·       Při stornu již objednaných položek se vytisknou storno-objednávky v jednotlivých výrobních/odtěžovacích střediscích.
·       Přimarkování storno-položek (záporných položek) na účet.

Tisk mezisoučtu

Operace na uzavřeném účtu
·       Přimarkování TIPu (spropitné).
·       Kopie účtu.
·       Změna platby.
·       Vyvolání uzavřeného účtu a následné opravy (storna, přimarkování, jiná platba).

Tisky:
·       finanční
·       druhové
·       žurnály účtů
·       stornoprotokoly
·       tržby na dům
·       druhově dle DPH a finančně dle DPH
·       finančně dle provozoven
·       osokonta
·       manažerské statistiky: vývoj tržeb, struktura prodeje
·       konfigurace: základní číselníky (stanice, zdroje, tiskárny), klávesnice
 
Tiskové výstupy
Průvodce nastavením každého typu sestavy:
·       Možnost uložení vytvořené konfigurace.
·       Přiřazení uložené konfigurace na klávesu POS terminálu (uzávěrkové tisky)

Typy sestav
·       Finanční: možnost výstupu do živé tabulky – po dnech (ne na POS terminálech).
·       Druhové:
-       Všechny položky.
-       Dle všech / vybraných rastrů.
-       Dle všech / vybraných druhových skupin.

Žurnály účtů
·       Výběr účtů pro sestavu: uzavřené, otevřené, zrušené, všechny účty.
·       Výběr položek na účtech pro sestavu: jen platné, i storno-položky.

Storno-protokoly
·       Typ stornoprotokolu: celkově (sumy jednotlivých operací), druhově, druhově detail (s čísly účtů a časy operací).
·       Do sestavy lze zahrnout dle výběru: storna z uzavřeného účtu, storna objednaných položek, storna neobjednaných položek, storno-položky (záporné množství), položky převedené na jiný účet.
·       Do sestavy lze zahrnout typy operací: operace na uzavřeném účtu, kopie účtu, změny platby, domarkování TIPu (spropitné).

Provozovny – finančně
·       Dle všech / vybraných provozoven.

Tržby na dům (management)
·       Podrobnost sestavy: celkově (sumy dle jednotlivých konzumentů), druhově, druhově detail (s účty a časy).

Manažerské sestavy – grafy
·       Vývoj tržeb.
·       Druhová struktura prodeje.
·       Časová statistika prodeje.

Výběry pro výstup:
·       Za celý systém.
·       Za uživatele: aktuální, vybrané, všechny, dle dotazu až před tiskem.
·       Za pokladny: aktuální, vybrané, všechny, dle dotazu až před tiskem.

·       Časový interval sestavy: za dnešní interval uzávěrky, za včerejší interval uzávěrky, za vybraný účetní den, interval od – do daného účetního dne.

 Základní funkce modulu pro výrobu a skladové hospodářství (FBS)

Modul pro výrobu a skladové hospodářství (FBS) je skladový systém kombinovaný s výrobou určený pro restaurační provozy (hotely, restaurace, apod.). Umožňuje sledovat skladové pohyby nejenom potravin, ale i jiných typů skladových položek. V systému je implementována výroba přizpůsobená potřebám restauračního provozu. Základem této výroby je práce s kalkulačními listy.

Modul pro výrobu a skladové hospodářství (FBS) umožňuje evidovat prodané položky pomocí speciálního modulu táble a rauty nebo je přímo integrováno on line napojení na Modul pro pokladny (POS) a na Modul pro recepci (REC). Prodejní varianty se zakládají přímo u daných skladových položek a lze je okamžitě po uložení používat v Modulu pro pokladny (POS) nebo markovat pomocí Modulu pro recepci (REC).

Systém umožňuje evidovat soupisy zásoby (inventury) pro libovolné dny a okamžitě je vyhodnocovat. Součástí systému je propracovaná analýza hospodaření zaměřená na zpracování jak standardních skladů, tak výrobních středisek (kuchyní). V Modulu pro výrobu a skladové hospodářství (FBS) je možno pracovat s pružně definovanými skladovými obdobími. Každé toto období se uzavírá uzávěrkou, která provede celkové vyhodnocení provozu.

Při oceňování skladových zásob používá systém metodu výpočtu skladové ceny pomocí váženého průměru.


Výčet hlavních funkcí modulu pro výrobu a skladové hospodářství:

 

 • Konfigurace parametrů systému, práce se skladovými položkami, evidence kalkulačních listů, evidence prodejních variant.
 • Skladová účetní období.
 • Skladové doklady: dodací listy, převodky, výdejky, prodej přes táble a rauty, prodej přes Modul pro pokladny (POS), prodej přes Modul pro recepci (REC).
 • Soupisy zásoby.
 • Aktuální stavy skladů, skladové karty, analýza hospodaření, uzávěrka období.
 • Doplňkové funkce (rekalkulace, hospodaření tablů a rautů, analýza nákupu, analýza spotřeby).

Konfigurace parametrů systému

Základní parametry systému:
 • Sklady – neomezený počet, rozlišení typu na sklady, prodejní místa a výrobu (kuchyně).
 • Měrné jednotky – použitelné měrné jednotky včetně jejich provázanosti.
 • Sazby nákupních daní.
 • Skladové účetní pohyby – umožňují finální zpracování do účetního dokladu.
 • Skladba nutričních hodnot.
 • Prodejní místa (pokladny) – číselník je společný s Modulem pro pokladny (POS) a Modul pro recepci (REC).
 • Uživatelé a jejich přístupová práva.


Evidence skladových položek:
 • Organizace do stromové struktury.
 • Základní typy položek:
 • Zboží
 • Suroviny
 • Kalkulace
 • Vícepoložky (jídla a míchané nápoje)
 • Služby
 • Základní údaje u skladových položek:
 • Skladový kód, název, doplňující název, evidenční měrná jednotka, aktuální skladová cena, …
 • Možnost „velké“ poznámky
 • Alternativní kódy (zkratka, EAN, atd.)
 • Alternativní měrné jednotky
 • Nutriční hodnoty
 • Prodejní varianty pro danou položku
 • U kalkulací a vícepoložek definice jejich skladby (zboží, suroviny, polotovary, služby)
 • U kalkulací a vícepoložek možnost přiřazení fotografií.
 • Evidence prodejních variant skladových položek – přehledné zobrazení vybraných skladových položek nebo všech.
 
Skladová účetní období
 • Možnost definování libovolného časového úseku pro skladové období (např. polovina měsíce).
 • Systém zajišťuje návaznost období a automaticky si je podle potřeby zakládá.
 • Celkové zpracování hospodaření provozu probíhá po těchto obdobích.

Skladové doklady
 •  Systém umožňuje evidovat následující typy dokladů:
  • dodací listy (příjemky)
  • převodky
  • výdejky
  • táble a rauty včetně jejich předloh
  • prodejky z Modulu pro pokladny (POS) nebo z Modulu pro recepci (REC)
 • Na skladové doklady lze aplikovat různé filtry a vyhledávací funkce, lze prohlížet současně doklady jak pro jedno skladové období, tak pro vybraný interval dnů.
 • Zpracování dokladů, včetně automatické výroby jídel, probíhá na pozadí pomocí aplikačního serveru.
 • Všechny typy dokladů umožňují uživatelské řazení položek včetně vkládání poznámkových řádek.

Soupisy zásoby
 • Soupisy zásoby, inventury, lze sepisovat pro jednotlivé sklady v libovolný den.
 • Sepsat lze buď všechny položky ve skladu nebo vybraný sortiment.
 • Inventura má tři části:
  • Fyzický soupis – je možno použít několik možností vygenerování předlohy včetně aktuálního stavu nebo použití jiného soupisu jako předlohy.
  • Aktuální stav – stav k počátku inventury.
  • Zjištěné rozdíly – okamžité vyhodnocení inventury pro zjištění rozdílů nebo případných záměn zboží.
Inventury mohou být buď řádné (zjištěné rozdíly se promítnou do skladových pohybů) nebo pouze kontrolní.


Aktuální stavy skladů
 • Okamžitý náhled na aktuální stavy všech skladů.
 • Možnost prohlížení skladových karet s mnoha možnostmi filtrování a spojování (sumace) údajů včetně okamžitého vyvolání zdrojového skladového dokladu (v aktuálním období ho lze editovat).
 • Analýza hospodaření – tabulka nahrazující skladovou regletu či hárek skladu, přehledně zobrazuje sumarizované skladové pohyby za libovolný časový úsek s možností okamžitého náhledu na skladové karty a vyvolání zdrojových dokladů.
 • Uzávěrka skladového období – celkové vyhodnocení hospodaření provozovny včetně generace účetního dokladu za vybrané skladové období.

Doplňkové funkce
 • Rekalkulace – funkce umožňuje rychlý výpočet potřebných zboží či surovin.
 • Inteligentní správa měrných jednotek – každou položku je možno zadávat v několika měrných jednotkách nebo měrných jednotkách od nich odvozených.
 • Pro potřeby účetního zpracování je použita metoda oceňování zásob váženým průměrem.
 • Systém obsahuje množství tiskových sestav organizovaných ve stromové struktuře nebo přístupných přímo z odpovídajících částí programu:
  • Konfigurace: základní číselníky, stromy, skladové položky, nově založené skladové položky, prodejní varianty skladových položek, vazby skladových položek.
  • Přehledy dokladů: přehled nákupu, přehled výdejů, přehled táblů a rautů, přehled inventur.
  • Přehled spotřeby podle větví stromu, stravní jednotka.
  • Uzávěrkové sestavy: Rekapitulace počátečních a konečných stavů, Hospodaření provozovny, Hospodaření skladů, Přehled podle skladových účetních pohybů, Přehled nákladů podle prodejních míst, Hospodaření skladů – přehled fyzické spotřeby, Převody mezi sklady.
 • Analýza nákupu (nákup vybrané položky, souhrnný nákup položek, nákup vybraných položek)
 • Analýza spotřeby tablů a rautů (vyhodnocení snídaní, personální stravy, apod.).
 • Uživatelsky definovaný účetní doklad.
 
 
 
ZÁKAZNICKÁ SEKCE